Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 augustus 2009

Vrouwen en politiek

De  Internationale Vrouwendag  werd dit jaar op zondag 8 maart gevierd.

Ook aan Venlo ging deze dag niet onopgemerkt voorbij. Op initiatief van Vera van de Wiel-Tax, daarbij gesteund door de Gemeente, vonden in dat kader in het Stadhuis twee bijeenkomsten plaats.

’s Morgens was er de presentatie van het boek van Mariet Verberkt over belangrijke vrouwen in de Venlose politiek en ’s middags werd er een workshop gehouden met Margreet Dolman/Paul Haenen als spreker/presentator.

Daarna was er voor de Venlose politieke partijen gelegenheid om zich tijdens een kraampjesmarkt met de eigen politieke opvattingen te presenteren. Natuurlijk was D66-Venlo daarbij ook aanwezig, nog extra ondersteund door Mieke Damsma, de fractievoorzitter van D66 in Maastricht. Verschillende boeiende contacten met geïnteresseerde vrouwen werden er gelegd.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Naar aanleiding van de gedachtewisseling tijdens de workshop Vrouwen en Politiek lijkt mij het volgende van belang:

D66 komt op voor de gelijkwaardigheid van alle mensen, voor individuele vrijheid en gelijkheid van kansen binnen een sociale bestel. Het is daarom vanzelfsprekend dat D66 vanaf de oprichting ernaar heeft gestreefd om vrouwen zoveel mogelijk bij de politiek te betrekken. Intussen heeft de historische ontwikkeling van de vrouwenemancipatie ertoe geleid dat het tijdperk van de strijd van dé vrouwen tegen dé mannen in Nederland gelukkig als verleden tijd kan worden beschouwd. Immers, het “gelijkheidsbeginsel” van mannen en vrouwen is, samen met nog andere grondrechten in de wet vastgelegd.

Betekent dat ook dat de vrouwenemancipatie ook in de praktijk volledig is gerealiseerd?

Helaas moeten we constateren dat dit op vele gebieden nog zeker niet het geval is. Hoewel er al veel is bereikt, valt het op dat in “de politiek” er zeker sprake is van numerieke achterstand van vrouwen als het gaat om vertegenwoordiging op allerlei niveaus, van regering tot en met wijkoverleg.

D66 probeert daar flink wat aan te verbeteren door vrouwen zoveel mogelijk bij het politieke gebeuren te betrekken. Daarbij staat voor D66 de individuele ontplooiingsmogelijkheid voorop: het gaat er niet om de vrouw tegenover de man te stellen, maar om de individuele vrouw alle kansen te bieden zich in het politieke leven te ontplooien. En dat betekent dus ook deelnemen aan het bestuur en een (hoge) plaats op onze verkiezingslijsten innemen.

Voor “nieuwkomers” bestaan binnen de landelijke en provinciale D66-organisatie verschillende opleidingscursussen en zeker zullen ook Venlose D66-leden die eerder reeds in gemeenteraad of gemeentelijke commissies hebben gezeten, graag advies willen geven over het reilen en zeilen van de praktische politiek in onze gemeente.

Dus, vrouwen in de Gemeente Venlo: grijp deze kans!

Jos Feller

D66Venlo