Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2009

Versnelde procedure A74?

In 2005 hebben Boris van der Ham (D66) en mevr. Gerkens (SP) in de Tweede Kamer gezamenlijk een motie ingediend betreffende de aanleg van de A74. Uitgangspunt daarbij was de dreigende overschrijding van de Europese norm inzake de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Deze motie is destijds mede ondersteund door de  Sharon Dijksma (PvdA), de tegenwoordige staatssecretaris.

D66 maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van een versnelde aanlegprocedure wanneer gekozen wordt voor het Plateautracé. De zeker te verwachten filevorming op en rond de Zuiderbrug zal het onmogelijk maken te voldoen aan de bovengenoemde Europese norm. Daarnaast is die brug ook niet berekend op de meer dan 129.000 voertuigen per etmaal die in de prognose worden voorspeld.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Nu wonen wij in Limburg waar de macht van het CDA als een duister spook over onze gezondheid “waakt”. Helaas blijkt in deze dagen maar al te duidelijk dat politiek bovenal een machtspel is en zie welke personen hierbij betrokken zijn: minister Camiel Eurlins (CDA), gedeputeerde Ger Driessen (CDA), Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) en onze Venlose burgemeester Hubert Bruls (CDA).

D66 is altijd consistent in haar besluiten, zo ook wat betreft de A74. Dus kiezen wij vóór de volksgezondheid en tegen het loslaten van zinvolle Europese regels. Zowel landelijk, provinciaal als lokaal zijn wij geen voorstander van de aanleg op het Plateautracé. Natuurlijk is het ook voor D66 juist in deze economische recessie van belang dat de werkgelegenheid op gang moet blijven, maar niet ten koste van alles. De heer Koopmans (Tweede Kamerlid CDA), -die erg gezond woont in het mooie Velden-, heeft eens gezegd dat als de A74 er tijdens de Floriade 2012 niet ligt, dat hij dan de minister-president er persoonlijk  op aan zou spreken. Maar wij kiezen voor de gezondheid van élke burger.

Maar er is hoop: dit versnellingsvoorstel wordt eerst getoetst door de Raad van State die zal moeten onderzoeken of het wel voldoet aan met name de Europese fijnstofnorm. Men kan die niet zo maar opzij schuiven. Daarna zal de uitspraak van dit hoogste adviescollege mede bepalend zijn voor het uiteindelijk besluit van onze volksvertegenwoordiging.

Aad Sterk