Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 november 2017

Verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst D66 Venlo

D66 Venlo presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma voor de Venlose Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarnaast maakt ze de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 21 maart 2018 bekend. Conclusie is dat Venlo haar inwoners en regio veel te bieden heeft, maar er dringend behoefte is aan verbetering van bestaande pijnpunten. Voor deze verbeteringen maakt de partij zich graag hard en ze neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Het vertrekpunt is niet optimaal

Venlo is een dynamische stad, die voortdurend in ontwikkeling is. Ze is een populaire stad voor de gehele Euregio Rhein-Maas Nord, als winkelstad, cultuurstad, logistieke hotspot en studentenstad in wording. Haar aanliggende dorpskernen zijn daarbij toeristische trekpleisters en culturele verrijkingen aan de gehele gemeente. D66 Venlo is realistisch en ziet in dat niet alles rooskleurig is. De gemeente heeft zo’n groot financieel tekort dat die de slagkracht voor nieuwe initiatieven beperkt.

Vol goede moed vooruit

D66 Venlo zit niet bij de pakken neer: De partij leert van het verleden, en focust zich op de toekomst. Vol optimisme, bravoure en daadkracht. Om Venlo in stabieler vaarwater te brengen, presenteert D66 Venlo een paar krachtige speerpunten, waar zij zich hard voor zal inzetten gedurende de nieuwe raadsperiode.

Overleg met achterban en lokale vertegenwoordigers

In de afgelopen maanden heeft D66 Venlo door middel van ontbijtsessie direct met haar achterban en vertegenwoordigers uit veel verschillende lokale sectoren gesproken en van gedachte gewisseld. Doel was om te komen tot een weloverwogen verkiezingsprogramma dat past bij de uitgangspunten van de partij en de lokale, regionale en internationale behoeften.

De belangrijkste speerpunten van D66 Venlo zijn:

 • Het integraal aanpakken van onderwijs in de regio Venlo: het optimaal ondersteunen van scholen op het gebied van huisvesting en leerlingenvervoer. Realisatie van integrale kindcentra (IKC), waar kinderen van 0-12 jaar onderwijs ontvangen. Scheppen van voldoende stagemogelijkheden om studenten aan de regio te binden. Het oprichten van een stagebureau dat ondernemers, hoger onderwijs en studenten met elkaar verbindt.
 • Een betere en efficiëntere zorginkoop, wegwerken van de tekorten op het sociale domein en effectievere zorgverlening door betere zorgvraaganalyse en aanpakken van de oorzaak. De mens staat centraal: individueel maatwerk maakt de zorg beter, sneller en goedkoper. Met aandacht en steun voor de rol van zorgvrijwilligers en mantelzorgers.
 • Lobbyen voor het Greenport-station in Grubbenvorst, elektrificatie van de Maaslijn RoermondVenlo-Nijmegen, de internationale treinverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en een gedegen en duidelijk parkeerbeleid voor het stadscentrum.
 • Een nieuwe Venlose woningbouw, gestoeld op proactiviteit, samenwerking en duurzaamheid. Verfraaien van het stads- en dorpscentra voor het aantrekken van (koop)toeristen. Tegengaan van leegstand door creatieve oplossingen tussen ondernemers en onroerend goed bezitters. Voortbouwen op het behaalde succes in de logistieke sector en uitwerken van de cradle-to-cradle cultuur.
 • De leefbaarheid in de gemeente verbeteren op de plekken waar de openbare orde en veiligheid onder druk staan door inzet van een speciale, holistische, aanpak gericht op intensieve samenwerking tussen de buurtbewoners, gemeente, politie en het openbaar ministerie. Een proef met regulering van de wietteelt om dit uit de criminaliteit te halen.

Kortom, gepaard met een frisse blik en een optimistische houding, wil D66 Venlo ondanks de tegenvallende financiële uitgangspositie doorstomen met een nieuwe aanpak, innovatieve ideeën en focus en werken aan een betere toekomst voor de hele gemeente.

D66 Venlo Raadskandidaten 2018

De verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bestaat voor D66 Venlo uit enthousiaste en gemotiveerde lokale democraten die staan te popelen de schouders onder de toekomst van de gemeente Venlo te zetten. De kandidaten zijn gekozen vanuit hun dagelijks leven, kennis, expertise en hun beroepssectoren, en representeren een doorsnede van onze samenleving. De lijst is in evenwicht op verschillende thema’s, denk hierbij aan: oud/jong, man/vrouw, en ervaring/nieuw elan. Ook de combinatie van lijsttrekker en lijstduwer maakt dit duidelijk: lijsttrekker is de huidig fractievoorzitter en zeer ervaren Venlose politicus Frans Aerts, lijstduwer is bewust de jongste in de geschiedenis van D66 Venlo: Tom Huiberts (18 jaar). De complete kandidatenlijst D66 Venlo Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

 1. Frans Aerts
 2. Monique Billekens-Dorssers
 3. Werner Schins
 4. Sander Aerts
 5. An van Hoogstraten
 6. Sef Maas
 7. Victor Verstappen
 8. Kim Thommassen
 9. Resy Sanders
 10. Jeroen Kusters
 11. Rutger Gielen
 12. René Pijpers
 13. Han Stoffels
 14. Iris Klerken-van der Broek
 15. Marc Vervuurt
 16. Paul Haanen
 17. Tom Giessen
 18. Tom Huiberts