Steun ons en help Nederland vooruit

Visie

Vertrouwen in elkaar
Wij hebben vertrouwen in de kracht van de inwoners van Venlo. Ze zijn creatief en creëren zelf oplossingen voor de uitdaging die zij ervaren. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen.

Het gemeentebestuur ondersteunt dit en geeft hiervoor ruimte door een directe en open dialoog met de inwoners, op basis van gelijkwaardigheid. Het bestuur is transparant, open en wars van achterkamertjes en gekonkel.

Leefbare woonomgeving
Samen creëren we de randvoorwaarden voor een schone, veilige en leefbare woonomgeving.

Internationaal denken en doen
Door de unieke ligging van onze stad is niet Nederland maar Europa ons speelveld. Internationaal denken zit in ons bloed. Dit doen we met een open kijk op de wereld om ons heen en zonder dogma’s. Op zoek naar wat ons verbindt, niet naar wat ons van elkaar scheidt.

Innovatieve ondernemers
Innovatie en (creatief) ondernemerschap worden actief door het gemeentebestuur ondersteund, omdat dit de motor van de stad is. Vernieuwend denken stimuleren we.

Culturele diversiteit
Culturele diversiteit in Venlo is een kans en iedereen kan zich op zijn eigen manier ontwikkelen waarbij de grondrechten en gedeelde waarden worden gekoesterd.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen en minderbedeelden te ondersteunen. Waar nodig zorgen we voor elkaar.

Zorg voor natuur
Wij gaan zorgvuldig om met de natuur, het cultureel en industrieel erfgoed waarbij we werken aan een duurzame lokale samenleving.

Goed en divers onderwijs
Om eenieder kans op zelfbeschikking, vrijheid, persoonlijke ontplooiing en (economische) zelfstandigheid te geven is goed en divers onderwijs binnen onze gemeente essentieel. Het hoger onderwijs en universitair onderwijs biedt daarbij ook kansen op sociaal economisch gebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018