Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

Update Gemeenteraad november 2017

Woensdag 29 november was er een bewogen raadsvergadering in Venlo. Er stonden een viertal belangrijke onderwerpen op de agenda.

Geld jeugdzorg

Maar voordat we aan de inhoud konden beginnen kwam er eerst een uitvoerige discussie of het agendapunt ‘extra geld voor de jeugdzorg van 4,3 miljoen’ wel behandeld kon worden. Omdat de burgemeester later aanwezig was was het mijn taak om als plaatsvervangend voorzitter de eerste 1,5 uur van de vergadering te leiden en dus ook deze moeilijke discussie in goede banen te leiden. Conclusie na een verhit debat: de raad komt maandag 4 december bij elkaar voor een extra beeldvormende vergadering over dit onderwerp en de analyse over hoe het tekort in het Sociaal Domein is ontstaan  en gaat woensdag 6 december een extra besluitvormende vergadering houden. De rust in de raadzaal keerde terug en we konden beginnen met de inhoudelijke behandeling.

Sociale woningbouw

Als eerste werd gesproken over woningbouwplannen voor 50 sociale huur- en levensbestendige woningen aan de Karbinderstraat en Ijsvogelstraat. Voor D66 een prima plan dat ervoor zorgt dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor diverse doelgroepen omdat een deel ervan levensbestendige woningen wordt. De raad kwam er niet uit. Bij stemming bleken 18 leden vóór en 18 leden tegen het voorstel.  Daarmee komt dit voorstel in december opnieuw in de raad aan de orde.

Parkeergarage Arsenaal

Daarna was het voorbereidingskrediet voor herontwikkeling Arsenaal en de parkeergarage daar aan de orde. Voor D66 een prima voorstel dat snel opgepakt moet worden. Extra aandacht gevraagd en gekregen voor elektrische laadpalen in de nieuwe garage en een extra consultatiemoment voor de raad lopende het proces. Het voorstel is daarna unaniem door de raad aangenomen.

Kabelbaan

Als laatste politiek interessant thema kwam de raadconsultatie over de aanbesteding van een mogelijke kabelbaan aan de orde en de stand van zaken over het Fort van Venlo. Met het plan Fort van Venlo is met de initiatiefnemers een uitvoeringsovereenkomst gesloten die zeer uitvoerig en juridisch en inhoudelijk sterk is. D66 heeft het College er nogmaals op gewezen deze overeenkomst uit te voeren en de partners hieraan te houden. Niet schuiven omdat er grote kans bestaat dat er dan voor de gemeente een slechte positie ontstaat. Uiterlijk 19 december moeten de ontwikkelaars van het plan een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Anders kan er een in gebreke-situatie ontstaan. Wij zijn erg benieuwd hoe de beide partners die het plan gaan uitvoeren de komende weken reageren. Dit blijft dus een belangrijk thema de komende weken en maanden. Wat betreft de aanbesteding van een mogelijke kabelbaan blijven wij bij ons standpunt: Op het moment dat de plannen tot uitvoer komen kan de aanbesteding van start gaan volgens de afgesproken condities:

  • De gemeente gaat niet zelf exploiteren of aanleggen. Dat moeten marktpartijen doen.
  • Er komt geen geld uit de reguliere begroting beschikbaar. Dus de inwoners gaan niet meebetalen aan welke vorm van exploitatie dan ook. Onze conclusie werd duidelijk bevestigd door de burgemeester en zelfs GroenLinks moest schoorvoetend toegeven dat dit juist is. Een mogelijke garantstelling voor de exploitatie kan alleen van toepassing zijn indien die wordt gedekt uit de exploitatie van het Kazerneterrein zelf.

Een boeiende raadsvergadering waarin al duidelijk merkbaar was dat de verkiezingen eraan komen. Een hechte coalitie bestaat niet meer, individuele raadsleden gaan voor eigen succes en regie is bij meerdere fracties ver te zoeken. Ik ben blij dat wij als D66 een stabiele rol vervullen die duidelijk is.

Frans Aerts en Kim Thommassen.