Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Update Gemeenteraad december 2017

Opnieuw een bewogen raadsvergadering op woensdag 20 december. Van 19.00 tot na twaalven. We sluiten hiermee een hectisch jaar af. Het is nu alle hens aan dek richting de verkiezingen van 21 maart. D66 is er klaar voor met een sterk team en een prima programma!

Niettemin enkele speciale momenten uit de raad van afgelopen woensdag:

Wisseling van de wacht

We namen na een raadslidmaatschap van bijna 4 jaar afscheid van onze gewaardeerde collega Merve Karaman (CDA). D66 wenst haar veel succes met haar nieuwe baan in Dubai. Daarnaast heten we raadslid Wiel Hermans (CDA) welkom die de 3 maanden binnen zijn fractie opvult. Veel succes!

Woningbouwplannen aan de IJsvogelstraat

Wederom een bespreekpunt op de agenda. Een uitstekend plan volgens ons. Woonwenz wil daar 34 sociale huurwoningen/levensloopbestendige woningen bouwen. Een spoedoverleg met de wethouders trok de kortstondige tegenstanders (VVD, SP, Venlokaal en de Lokale Democraten) met nieuwe inzichten over de streep. Wellicht speelt de verkiezingskoorts hen parten?

Vaststellen van de Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ontwikkeling

Ons fractielid Kim Thommassen haalde bij dit punt een belangrijke toezegging binnen waardoor wij haar motie niet in stemming hoefden te brengen. De wethouder ziet er scherp op toe dat er geen opeenstapeling van facturen voor eigen bijdragen komt om daarmee problemen bij onze inwoners te voorkomen. Hij houdt de raad op de hoogte over de voortgang.

Herprogrammering Stedelijk Centrum/Q4 en Maaswaard

Dit vergde veel tijd met veel – al eerder gehoorde – inbreng. De buurt zit naarstig te wachten op concrete oplossingen. Helaas ging de discussie vooral over wat een visie nu moet inhouden. Afsluitend is de conclusie dat men de zaken nu alsnog voortvarend oppakt. Van belang blijft dat bewoners nu kansen krijgen om hun plannen aan te bieden en die binnen 6 maanden duidelijkheid moeten scheppen. Ook de leefbaarheid en veiligheid krijgt ruime aandacht waarbij burgemeester
Scholten voortdurend alert blijft op negatieve signalen en stevig handhaaft. Prima zaak vindt D66 Venlo.

Begrotingswijziging en aanpak Sociaal domein tekorten

Een belangrijk onderwerp van de avond. D66 diende hier een amendement en een motie in om de korting op de budgetten voor Cradle-to- Cradle/circulaire economie terug te draaien. En dat is ons is gelukt. Daarnaast maakten wij ons sterk om de raad een positie te geven in de 11 beheersmaatregelingen die men gaat uitwerken en invoeren. Dit resulteerde in een harde toezegging van wethouder Aldewereld hoe hij dat wilt gaan borgen. Mijn collega van de PvdA hakte helaas de knoop niet door en hield zijn amendement in stand zodat de toezegging daarna geen meerderheid kreeg. Jammer, dat is nu een kans voor open doel laten liggen. Uiteraard ga ik (Frans) proberen om de wethouder aan zijn eerdere toezegging te houden.

De financiële positie blijft meer dan zorgelijk. Budgetdiscipline is een must. Nieuwe tegenvallers moet men direct bespreken met de raad, inclusief een voorstel voor een bijbehorende oplossing. Voor 2018 en 2019 blijft het moeilijk om nieuwe wensen in te vullen. Een stevige opgave voor de nieuwe coalitie en de wethouders die na 21 maart aan de slag moeten.

Rekenkamerrapport parkeergarages en een eigen ombudsman/-vrouw

Het rekenkamerrapport over de parkeergarages leverde geen nieuwe standpunten op.

Bij initiatiefvoorstel van de raad om te onderzoeken of we in 2018 een eigen ombudsman/-vrouw kunnen krijgen, trok de PvdA zijn steun in met een flinterdunne motivatie. Leuk geprobeerd, maar het onderzoek kan starten.

Ondertussen was het licht uitgevallen in de parterre en de toiletten in de kelder overstroomd. Tja, in kaarslicht de laatste borrel samen drinken had ook wel wat.

Wij wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018.

Proost!
Frans, Kim en het hele fractieteam.