Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 januari 2010

Terugblik op de eerste "echte "raadvergadering met inbreng van onze fractie.

Woensdag 27 januari was de eerste echte raad vergadering van de nieuwe raad van Venlo waar inhoudelijke thema's werden besproken.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Belangrijkste onderwerp was zonder meer de zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit ( OTB ) van de A 74.

Zoals bekend is de lijn van D66 altijd duidelijk geweest: wel een A74 maar niet de plateau variant. Helaas is die keuze door een grote meerderheid van de Tweede Kamer wel gemaakt en moeten we ons in het democratisch bestel schikken in die keuze. Wat nu belangrijk is dat de weg er in de meest milieu vriendelijke en verkeers technisch beste variant komt.

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Raadslid Jos Feller heeft op een prima wijze ons standpunt naar voren gebracht in een duidelijk en helder betoog zonder in de valkuil te trappen om een proces van 15 jaar opnieuw onder de aandacht te brengen. Een valkuil die meerdere sprekers niet hadden omzeild.

Jos gaf namens onze fractie aan, dat de dubbele ontknoping er bij de Drie Kronen  moet komen omdat de gevolgen anders voor doorstroming op dat drukke punt bij de Tegelseweg/Venloseweg  catastrofaal kunnen zijn. Een ander belangrijk punt is de geluidswering en andere faciliterende maatregelen voor de Boekend ,Klingerberg en Vossener en de schermen langs het verdere traject tot in Tegelen. Ook de natuurcompensatie moet volgens ons anders en beter worden ingevuld: maak die compensatie in het directe omliggendegebied bij de Kaldenkerkerweg in Tegelen en niet bij het Zwarte Water in Venlo/Velden. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het ontstaan van sluipverkeer van vrachtauto's wanneer er congestie optreed op de A73/A 74 en de auto's de bestaande route langs het Europaplein en de Klagenfurtlaan weer gaan gebruiken. Wij hadden graag gezien dat de zienswijze zich had toegespitst op de 4-5 belangrijkste punten en op die punten harde garanties waren gevraagd.

Jos heeft nogmaals onderstreept en benoemd dat de inbreng van de actiegroepen Geen Twee Snelwegen en Molenbossen waardevol is.

De nu gestuurde brief van 7 pagina's geeft naast de belangrijkste punten ook flink wat detailonderwerpen die de aandacht kunnen afleiden.

Wij hebben uiteindelijk ingestemd met deze brief  omdat de inhoud en de omschreven punten overeenkomen met onze wensen en bedenkingen.

Als toegevoegd agendapunt kwam een motie van de SP aan de orde om 75% van de vergoeding van raadsleden over te maken aan de actie voor Haïti. De toelichting die door de SP werd gegeven en de inhoud van de motie was zodanig dat wij ons ongenoegen hierover duidelijk kenbaar hebben gemaakt en de SP hebben gevraagd om de motie in te trekken. Dat is ook gebeurd.

Al met al hebben we 4 uur vergaderd met een beperkte agenda. Het wordt nog een flink karwei om de raad binnen de afspraken van het BOB kader efficiënt te laten vergaderen.

Frans Aerts  fractievoorzitter