Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 december 2020

Stocks: Perspectief voor de horeca

D66 Venlo is gefrustreerd dat de horeca nog altijd helemaal potdicht zit. Volgens fractieondersteuner Mathijs Stocks is het broodnodig dat er perspectief komt voor de horeca: ‘We wachten op goed nieuws vanuit het kabinet, maar in de tussentijd kunnen we ook lokaal maatwerk bieden, om onze Venlose horeca perspectief te bieden.’ Om dat te bewerkstelligen stelt Stocks namens D66 voor om te starten met een proef om horeca gedeeltelijk te openen in Venlo. Hij stelt dat voor aan het college van B&W.

Schriftelijke vragen

Geacht college,

Op 1 december 2020 is de nieuwe Tijdelijke Wet COVID-19 ingegaan. Deze noodwet vervangt de noodverordeningen vanuit de veiligheidsregio. In plaats van regionaal maatwerk is hierdoor ook lokaal maatwerk mogelijk, doordat burgemeesters extra bevoegdheden hebben gekregen. Deze bevoegdheden geven extra ruimte om te kijken wat voor de gemeente Venlo de beste aanpak is.

De horeca is een sector die door de volledige sluiting hard geraakt is. Zij bevinden zich in een uitzichtloze situatie en moeten al hun creativiteit aanwenden om het hoofd boven water te houden, niet wetende wanneer zij weer (gedeeltelijk) open mogen.

Voor D66 voelt het oneerlijk dat horecaondernemers helemaal op slot moeten en winkeliers mogen stunten met allerlei acties om zoveel mogelijk mensen naar hun winkel te lokken. Het is niet dat we het de detailhandel niet gunnen, integendeel, maar wij vinden dit niet te rijmen met elkaar. De horeca is immers dicht om sociaal verkeer te ontmoedigen en drukte te voorkomen.

Daarom hebben wij een aantal vragen aan het college:

  1. Is het college, net als D66 Venlo, van mening dat we met lokaal maatwerk kunnen versoepelen waar mogelijk en strenger zijn waar nodig? Met als doel om groter draagvlak voor de maatregelen bij inwoners te creƫren en perspectief te bieden aan ondernemers.
  2. Is het college ook van mening dat we moeten denken in mogelijkheden, op wat wel kan en mag binnen de tijdelijke wet in plaats van in beperkingen en verboden? Zeker omdat we in Venlo op dit moment de situatie nog onder controle lijken te hebben met betrekking tot de naleving van de maatregelen.
  3. Welke ruimte ziet u voor lokaal maatwerk in bijvoorbeeld de binnenstad of voor de horeca? Is het college van plan om lokaal maatwerk toe te passen voor ondernemers?
  4. Is het college bereid om te starten met een proef tot gedeeltelijke heropening van de horeca? En deze proef in samenspraak met de horeca vorm te geven?

Hoogachtend,

Mathijs Stocks, fractieondersteuner D66 Venlo
Frans Aerts, fractievoorzitter D66 Venlo