Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Leefomgeving

Leefbaarheid van de stad begint bij de omgeving waarin de inwoners van Venlo hun dagelijks leven leiden. Een leefbare stad is groen, veilig en gezellig. Bovendien moet er voor iedereen een betaalbare en geschikte woning te vinden zijn. D66 wil waar mogelijk groene initiatieven stimuleren die het klimaat niet verder schaden. De gemeente moet hier zelf het goede voorbeeld geven bij renovatie van eigen gebouwen en bij nieuwbouwprojecten.

Wonen en Leefomgeving