Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en Bereikbaarheid

De ligging van Venlo is uniek met een volwaardig wegennet in alle windrichtingen. De bereikbaarheid voor logistiek is zowel per spoor, water-, weg- als railtransport uitstekend. Toch verdienen de toegenomen transportactiviteiten over de weg uit Oost-Europa onze aandacht, met name rond parkeerfaciliteiten. Hier is nog veel achterstallig onderhoud en
onvoldoende capaciteit aanwezig om de toename te kunnen verwerken. D66 wil een nauwere samenwerking met de provincie Limburg en Rijkswaterstaat om dit op korte termijn op te lossen.

Verkeer en Bereikbaarheid