Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Participatie en Werkgelegenheid

Werk hebben is voor veel mensen niet alleen een inkomen, maar ook de plek waar men zich ontwikkelt, sociale contacten opdoet en zich waardevol voelt. Werk betekent
zelfredzaamheid, structuur en regie in het leven.

Te veel inwoners van Venlo zitten nog zonder werk. Vacatures worden niet goed ingevuld, terwijl het aantal arbeidsplaatsen fors groeit. Het zal de komende jaren een van de grote opgaven zijn om dit recht te trekken en meer mensen aan een baan te helpen. Dat is goed voor Venlo en voor de mensen die weer aan het werk kunnen.

Participatie en Werkgelegenheid