Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwbouw

Er is nog altijd behoefte aan nieuwbouw. Met de komst van extra statushouders en arbeidsmigranten is er bovendien behoefte aan specifieke woningbouw. Die moet uitnodigend zijn om mensen te binden aan onze stad, een toekomstperspectief geven en misstanden voorkomen. D66 wil dat particuliere initiatieven door middel van wooncorporaties een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat kan heel goed in herstructureringsgebieden in het stedelijk centrum.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018