Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen voor iedereen

Gedifferentieerde woningbouw in de wijken en dorpen is van essentieel belang. Bij herstructurering wil D66 dat er goed gekeken wordt naar een mix van woonvormen waarbij grondgebonden woningen, en levensloopbestendigheid in zowel de sociale huursector als de koopsector voorrang moeten krijgen. Projecten moeten niet concurrerend met elkaar worden uitgegeven. De gemeente moet de regierol strak in handen nemen en het belang van de inwoners dienen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018