Steun ons en help Nederland vooruit

Euregionale samenwerking

Er liggen nog veel kansen onbenut, ook in ons buurland. De samenwerking over de grens dient op economisch vlak geïntensiveerd te worden op het gebied van kennis-, logistiek- en maakindustrie met als speerpunt bij dit alles een toekomstbestendige duurzame economie (C2C). D66 is voorstander van een Duitsland-Niederlandehuis in Venlo als Euregionaal kennisinstituut en ontmoetingscentrum met als doel een loketfunctie voor ZZP, MKB en multinationals. Ook werkgevers, werknemers en onderwijs zouden hier terecht kunnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018