Steun ons en help Nederland vooruit

Effectiever zorg verlenen

Betere samenwerking in de zorg zal leiden tot verbetering van de kwaliteit en verlaging van de kosten. Doordat zorg te veel in hokjes verdeeld is (en er te weinig
communicatie plaatsvindt), is er nu veel overlap en onnodige rompslomp. Dit leidt te vaak tot symptoombestrijding. D66 wil dat er breder gekeken wordt bij het behandelen van een zorgvraag. Problemen aanpakken bij de oorzaak en de zorgvraag invullen op basis van de individuele context van de patiënt zal de zorg beter, sneller en goedkoper maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018