Steun ons en help Nederland vooruit

Brede buurtscholen

Binnen het basisonderwijs pleit D66 voor zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC). Samen met de schoolbesturen willen we brede buurtscholen creëren waar alle
diensten gehuisvest zijn die kinderen tot 12 jaar nodig hebben, zoals basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang, sport en bijles.

Daarnaast wil D66 wil dat de gemeente basisscholen helpt met het leveren van Duitse taalles en goede lichamelijke opvoeding.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018