Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Ruimte voor kleinschalige culturele evenementen in de buitenlucht

De gemeente moet alles in het werk stellen om deze zomer kleinschalige evenementen mogelijk te maken. Dat stelt D66-fractieondersteuner Mathijs Stocks, die er vragen over stelde aan het college van B&W: ‘Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel is het heel ingewikkeld voor culturele instellingen om uit de kosten te komen bij het programmeren van voorstellingen. Daar komt bij dat zij de afgelopen maanden al enorme klappen te verduren hebben gekregen. D66 wil dat het college inzet op een bruisende zomer vol kleinschalige culturele evenementen in de buitenlucht.’

Stocks: ‘Stapje voor stapje worden de coronamaatregelen versoepeld. Onze stad begint weer tot leven te komen. Maar voor onze culturele instellingen en evenementen blijft het zwaar. Geen Zomerparkfeesten: dat is bijna ondenkbaar. Concerten met anderhalve meter afstand. Halfvolle zalen. Het wordt een rare zomer. Maar wat D66 betreft blijft Venlo ook deze zomer bruisen!’

Culturele optredens op terrassen

D66 vroeg aan het college om mee te denken met culturele instellingen. Zo wil D66 dat bescheiden culturele optredens op terrassen mogelijk worden, zoals stand-upcomedy met licht versterkt geluid of een klein poppodium in de open lucht. ‘Er kunnen mooie verbindingen ontstaan tussen cultuur en horeca en ik hoop dat de gemeente vooral kijkt naar wat er kan’, legt Stocks uit. ‘Ik hoop dat dat ook snel kan deze zomer. Bijvoorbeeld door ontheffingen en vergunningsaanvragen gedurende deze zomer sneller dan de gebruikelijke vier weken te verwerken.’

Meer kleinschalige evenementen in wijken en dorpen

Tenslotte hoopt D66 dat werk wordt gemaakt van spreiding van evenementen over de hele gemeente. Stocks: ‘Ik heb het college meegegeven dat ik hoop dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om evenementen meer gespreid te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld met cultuurterrassen in de wijken en dorpen om ook hier podiumkunstenaars een plek te bieden.’

Bruisende stad

‘Wij willen dat onze stad blijft bruisen’, sluit Stocks af. ‘Dat is belangrijk voor onze stad, maar zeker ook voor alle makers en culturele instellingen die staan te popelen om hun kunst en kunnen te laten zien aan onze gemeente. Laten we dat samen mogelijk maken!’