Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Behandeling plan Maasdal / Ebberstraat Velden

Het bestemmingsplan dat nu voorligt, is een onderdeel van het hele plan Maasdal. In totaal 16 ondernemers doen mee en in 2024 moeten dan 60% van de glas opstanden verdwenen zijn. In de plaats daarvan komen er 30 woningen terug in dit buitengebied. Het worden dan woningen op kavels van max. 1000 m2 en met een inhoud van max. 900 m3. Met bijgebouwen tot 100 m2.

Een forse opgave die tevens het beeld van het Maasdal geheel iaat veranderen. In totaal komen er in de regio Venlo kansen voor ca. 350 van deze woningen in de periode 2010 tot 2030.

Kijkende naar de woningbouw projecten in Lomm en velden zien we dat er een 2 tal uitbreidingsplannen liggen zie inmiddels zo’n 6 jaar oud zijn en waar nog forse contingenten niet van gebruikt zijn. In Lomm het plan Meulenveld van 54 woningen waarvan er nu 8-9 zijn gerealiseerd. In Velden het plan Vilgert met 109 woningen waarvan er thans ca. 15 zijn gerealiseerd. Los van enkele kleine plannen die ook in het Masterplan Arcen en Velden staan. Sinds 2006 wordt aan deze plannen gewerkt en is de gemeente in de grond exploitatie betrokken en draagt 50% van het risico.

Bovengenoemde cijfers geven een duidelijk beeld dat het tijd wordt voor heroverweging van al deze mannen. De realiteit van nu is volstrekt anders dan de realiteit van 2004-2006 toen deze plannen werden ontwikkeld.

Financiële risico’s voor de gemeente maar ook voor eigenaar van gronden in het Maasdal. Blind doorgaan op deze weg is daarom voor D66 geen optie.

Ik zou graag willen weten van de andere fracties of ze onze zorgen delen en of het niet tijd wordt om alternatieve scenario’s te gaan bekijken , zowel voor het Maasdal als voor de 2 genoemde bouw locaties. Woningbouw als melkkoe voor sanerings en uitbreidingsplannen is oude economie. Mogelijkheden van nu verlies nemen in de 2 grond exploitaties?

Mogelijkheden om het Maasdal in te zetten voor verdere recreatie doeleinden, verplaatsen van de jachthaven of het aanleggen van een water recreatie park. zomaar wat ideeën. Ik hoor graag van de andere fracties of ze mee willen gaan in een voorstel aan het College om dit beter in kaart te brengen en te onderzoeken en ben natuurlijk ook benieuwd naar een eerste reactie vanuit het College.

Gepubliceerd op 23-09-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018