Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 februari 2019

Prioriteiten voor 2019: goed wonen, goed klimaat en een bruisend Venlo

D66 zet zich in 2019 vol in voor goed wonen, goed klimaat en een bruisend Venlo. Daarbij wil D66 dat de gemeente de financiĆ«n op orde krijgt en dat de lasten voor Venlonaren niet verder stijgen. Fractievoorzitter Frans Aerts: ‘We hebben een energieke fractie en we gaan vol aan de slag voor een beter Venlo. Daarvoor zullen we proberen het college bij te sturen. D66 is een partij die het voor elkaar krijgt!’

 

Goed wonen

Starterswoningen

D66 wil dat de juiste woningen worden gebouwd. Er is grote behoefte aan starterswoningen in zowel de vrije sector-huur als de goedkopere koopwoningen. D66 vindt dat bij nieuwe plannen ruimte moet worden gemaakt voor deze woningen voor starters. Er moet aandacht komen voor middenhuur in bestemmingsplannen om afgestudeerden voor Venlo te behouden.

Studentenhuisvesting

D66 is gastvrij voor studenten. We zijn blij met onze onderwijsinstellingen en willen onze studenten in Venlo welkom heten. Studenten zorgen voor een levendige stad en zijn een motor voor de economie. D66 zet zich in voor voldoende, betaalbare en (brand)veilige studentenhuisvesting en wil dat de gemeente en corporaties een rol pakken als de markt de toestroom van studenten niet aan kan.

Goed klimaat

Ruim baan voor energieopwekking

Om de klimaatdoelstellingen te halen, te stoppen met Gronings gas en niet langer afhankelijk te zijn van olie uit dubieuze regimes, moeten we versneld overschakelen op duurzame energiebronnen. Daarom wil D66 ruim baan voor initiatieven voor groene energieopwekking. D66 steunt de komst van een windpark met negen windmolens en wil dat zo snel mogelijk gestart wordt met de bouw van de molens. Daarnaast moeten daken van woningen, gemeentelijk vastgoed en bedrijfspanden geschikt worden gemaakt voor zonnepanelen.

Venlo aardgasvrij

Nieuwe woningen worden niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten. Bestaande woningen gaan van het gas af. D66 wil dat woningcorporaties vaart maken met het verduurzamen van woningen en woningeigenaren zo goed mogelijk begeleiden om hun woningen aan te sluiten op alternatieven voor aardgas.

Elektrisch rijden is de toekomst

De komende jaren gaan we over van benzine en diesel op elektrisch rijden. Er zijn echter nog veel te weinig oplaadpunten voor elektrische auto’s in Venlo. D66 vindt dat er snel meer laadpalen moeten komen. Op strategische plekken en langs uitvalswegen krijgen snellaadstations de voorkeur boven conventionele tankstations.

Bruisend Venlo

Ruimte voor ondernemers en evenementen

Venlo is een echte evenementenstad. D66 wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt die Venlo bruisend maken. De florerende binnenstad wordt gemaakt door ondernemers. Die moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te innoveren.

Geen bezuinigingen op cultuur

Cultuur is van wezenlijk belang voor de stad. D66 is trots op de culturele instellingen en wil dat zij ontzien worden bij bezuinigingsrondes van het college. Kunst en cultuur moeten toegankelijk blijven voor alle Venlonaren.

Binnenstad beter bereikbaar

D66 wil mensen stimuleren Venlo te bezoeken met de fiets en het openbaar vervoer om zo de druk op de toegangswegen te verlichten. Fietspaden in Venlo moeten daarom verbeterd worden en treinverbindingen als de Maaslijn en de internationale trein moeten betrouwbaar en op orde zijn.

Omarm innovatie en stimuleer spin-off van kennisinstellingen

Venlo bouwt aan een profiel als het gaat om gezonde een duurzame voedselvoorziening. Venlose kennisinstellingen als de universiteit en de hogeschool sluiten daarbij aan. D66 wil dat de gemeente ondernemerschap stimuleert en met spin-off van de kennisinstellingen een broeinest van innovatie wordt op voedselgebied. Dit zorgt voor meer kennisgerelateerde werkgelegenheid en daarmee voor het behoud van hoogopgeleid jong talent voor de regio.