Steun ons en help Nederland vooruit

Ik voel me thuis binnen D66. Ik hecht aan een goede balans tussen wat democratisch is vastgelegd, en het ook daadwerkelijk en binnen “zichtbare en voor de
burger overzienbare termijnen” uitvoering geven aan die democratisch tot stand gekomen beslissingen/wetten.

Dat geldt wat mij betreft dus ook op lokaal niveau, binnen de gemeente Venlo, waar ik graag namens D66 als gemeenteraadslid daar mee inhoud aan
geef.

Ik wil me inzetten voor een frisse en vernieuwende kijk op het bestrijden van werkeloosheid, het creëren van effectieve veiligheid voor burgers, het creëren van respect voor elkaar, de burger echt dicht bij de lokale politiek betrokken krijgen, het stimuleren van goed onderwijs voor iedereen als middel om je als burger te ontplooien.

Meer van Sef Maas