Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

D66: maak wedstrijdborden VVV bij entrees Venlo mogelijk

Wedstrijdborden van VVV Venlo langs de belangrijkste entrees van Venlo. Daarvoor pleit fractieondersteuner Remy Maessen van D66. ‘Het eerste wedstrijdbord staat voor stadion De Koel, dankzij een samenwerking van heel veel betrokkenen. Het is een langgekoesterde wens van de initiatiefnemers dat die borden ook bij de belangrijkste entrees van Venlo komen. Ik hoop dat het college daaraan wil meewerken.’ Maessen heeft vragen gesteld aan het college om de wedstrijdborden mogelijk te maken.

Schriftelijke vragen

Betreft: Aankondigingsborden VVV Venlo bij entrees

Geacht college,

Misschien hebt u het al meegekregen: dankzij een mooie samenwerking tussen verschillende partners staat er sinds deze week een prachtig aankondigingsbord voor stadion De Koel. Op dat bord staat de volgende tegenstander van VVV Venlo en de datum en de tijd van de volgende wedstrijd.

Een grote wens van veel betrokkenen is om deze borden niet alleen bij stadion De Koel te plaatsen maar ook bij de grote entrees van Venlo.

Wat de fractie van D66 Venlo betreft zou een dergelijk bord niet alleen een mooie promotie zijn voor Venlo als voetbalstad, maar ook een prachtige manier zijn om de binding van Venlo met de lokale voetbaltrots te benadrukken. Als het gaat om de identiteit, het wij-gevoel en het imago van Venlo, speelt VVV Venlo een belangrijke rol, zijn thuiswedstrijden voor onze hele gemeente belangrijke, unieke evenementen en dergelijke borden zouden daaraan wat de fractie van D66 betreft een mooie uitdrukking geven. Andere steden gingen Venlo daarin al voor.

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met D66 eens dat de thuiswedstrijden van VVV evenementen zijn die bijdragen aan het imago en de identiteit van de gehele gemeente Venlo?
  2. Is het college het met D66 eens dat dergelijke aankondigingsborden van thuiswedstrijden bij de entrees een mooie uitdrukking zouden zijn van de binding en samenwerking tussen VVV en de gemeente Venlo? Zo nee, waarom niet?
  3. Vindt het college dat initiatieven van onderop, waarbij verschillende initiatiefnemers, bedrijven en andere organisaties samenwerken, zoals #VVVolleKoel, op sympathie, steun en een positieve grondhouding van het gemeentebestuur kunnen rekenen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om de gekoesterde wens om de entreeborden langs de entrees van Venlo te plaatsen in vervulling te laten gaan?
  4. Is het college bereid in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van #VVVolleKoel om samen te onderzoeken of het op korte termijn plaatsen van de aankondigingsborden tot de mogelijkheden behoort, en, wanneer dit mogelijkerwijs op bezwaren zou stuiten vanuit het bestaande beleid (bestemmingsplannen, reclamebeleid, welstand etc.), er vanuit een positieve grondhouding samen naar een mooie oplossing gezocht wordt? En zo ja, koppelt het college de bevindingen van het gesprek terug aan de gemeenteraad?

Met vriendelijke groet,

Frans Aerts (D66) Remy Maessen (D66)