Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Het wordt echt stil in Venlo

Onderzoeksbureau vreest kaalslag culturele sector na bezuinigingsronde

Hogere contributie, lagere kwaliteit, minder optredens en activiteiten. Dat zijn volgens onderzoeksbureau Prae Advies en Onderzoek de gevolgen van de bezuinigingsronde die het college van B&W van de gemeente Venlo wil doorvoeren. De belangrijkste slachtoffers bevinden zich volgens het onderzoek in het culturele veld.

Het onderzoeksbureau deed dat onderzoek op verzoek van de Venlose fracties van CDA, VVD, D66 en PVV. ‘Dit onderzoek toont glashelder aan, wat wij al vreesden: deze draconische bezuinigingen zorgen voor een kaalslag voor cultureel Venlo’, zegt Frans Aerts (D66) namens de vier partijen. ‘We moeten deze bezuinigingen nú stoppen.’ Het onderzoeksbureau presenteerde het rapport in een persconferentie op vrijdagochtend in het stadhuis.

Ontevredenheid over proces

Het onderzoeksbureau deed uitvoerig onderzoek en ging in gesprek met verschillende betrokkenen. Veel partijen bleken op de hoogte van de plannen van het college, maar zeer ontevreden over het verloop van het proces. De partijen voelen zich niet serieus genomen, niet voldoende betrokken bij het proces en over de wijze van inspraak bestaat grote ontevredenheid. ‘De resultaten laten zien wat we al hebben aangegeven: dit proces is niet goed doorlopen’, zegt Donald Fijnje, fractievoorzitter van de Venlose PVV-fractie.

Verschraling van het cultureel aanbod

Ook werd aan de betrokkenen gevraagd in hoeverre het noodfonds van het college de pijn zou kunnen verzachten. Dit is niet het geval: in grote meerderheid wordt aangegeven dat het op korte termijn enige verlichting kan opleveren, maar dat op lange termijn een structurele verschraling van het cultureel aanbod en een verminderde aantrekkingskracht van Venlo een realistische mogelijkheid is als de bezuinigingen doorgaan.

‘Zanggroepen, orkesten, verenigingen, raden, clubs: we moeten nu samen voor ze gaan staan’, zegt ook CDA-fractievoorzitter Tom Verhaegh. ‘Oppositie en coalitie, alle partijen samen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties Venlonaren van een bruisend en levendig Venlo kunnen blijven genieten.’

Door getrapte relaties tussen gezelschappen, raden, clubs en verenigingen kunnen bezuinigingen nog dieper doorwerken dan al werd gevreesd. Verenigingen geven aan te vrezen voor het voortbestaan of opties te overwegen zoals forse contributieverhogingen.

Kaalslag voorkomen

Marianne Steenmetz (VVD) doet een beroep op het college: ‘Deze conclusies kan het college van B&W niet naast zich neerleggen. Als we een culturele kaalslag in Venlo willen voorkomen, dan moeten we nu tot actie overgaan en de bezuinigingsplannen stilleggen. Het culturele veld, onze verenigingen en onze gezelschappen worden al keihard getroffen door corona. Ze hebben juist nu onze steun nodig. Anders wordt het straks echt heel stil in Venlo.’