Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2018

Goed wonen, goede zorg en het beste onderwijs

D66 Venlo leert van het verleden, en focust zich op de toekomst. Vol optimisme, bravoure en daadkracht. Om Venlo in stabieler vaarwater te brengen, presenteert D66 Venlo een paar krachtige speerpunten, waar zij zich hard voor zal inzetten gedurende de nieuwe raadsperiode.

Overleg met achterban en lokale vertegenwoordigers

In de afgelopen maanden heeft D66 Venlo door middel van verschillende direct met haar achterban en vertegenwoordigers uit veel verschillende lokale sectoren gesproken en van gedachte gewisseld. Doel was om te komen tot een weloverwogen verkiezingsprogramma dat past bij de uitgangspunten van de partij en de lokale, regionale en internationale behoeften.

De belangrijkste speerpunten van D66 Venlo zijn:

  • Het beste onderwijs: Het integraal aanpakken van onderwijs in de regio Venlo: het optimaal ondersteunen van scholen op het gebied van huisvesting en leerlingenvervoer. Realisatie van integrale kindcentra (IKC), waar kinderen van 0-12 jaar onderwijs ontvangen. Scheppen van voldoende stagemogelijkheden om studenten aan de regio te binden. Het oprichten van een stagebureau dat ondernemers, hoger onderwijs en studenten met elkaar verbindt.
  • Goede zorg: Een betere en efficiëntere zorginkoop, wegwerken van de tekorten op het sociale domein en effectievere zorgverlening door betere zorgvraaganalyse en aanpakken van de oorzaak. De mens staat centraal: individueel maatwerk maakt de zorg beter, sneller en goedkoper. Met aandacht en steun voor de rol van zorgvrijwilligers en mantelzorgers.
  • Goed wonen: Nieuwe Venlose woningbouw, gestoeld op proactiviteit, samenwerking en duurzaamheid met oog voor starters op de woningmarkt.
  • Een bruisend Venlo: Verfraaien van het stads- en dorpscentra voor het aantrekken van (koop)toeristen. Tegengaan van leegstand door creatieve oplossingen tussen ondernemers en onroerend goed bezitters. Voortbouwen op het behaalde succes in de logistieke sector en uitwerken van de cradle-to-cradle cultuur.
  • Goed bereikbaar: Lobbyen voor het Greenport-station in Grubbenvorst, elektrificatie van de Maaslijn Roermond-Venlo-Nijmegen, de internationale treinverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en een gedegen en duidelijk parkeerbeleid voor het stadscentrum.
  • Een veilige stad: De leefbaarheid in de gemeente verbeteren op de plekken waar de openbare orde en veiligheid onder druk staan door inzet van een speciale, holistische, aanpak gericht op intensieve samenwerking tussen de buurtbewoners, gemeente, politie en het openbaar ministerie. Een proef met regulering van de wietteelt om dit uit de criminaliteit te halen.

Kortom, gepaard met een frisse blik en een optimistische houding, wil D66 Venlo ondanks de tegenvallende financiële uitgangspositie doorstomen met een nieuwe aanpak, innovatieve ideeën en focus en werken aan een betere toekomst voor de hele gemeente.