Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 augustus 2009

Een lichtpuntje voor Venlo; door Roberto Figueira

De Sint Martinuskerk attendeerde mij erop dat het al laat was waarop ik besloot mijn wandeling met Montesquieu richting huiswaarts voort te zetten. De kleine viervoeter nam de tijd om de geuren van de eerste vijftig centimeter van een lantaarnpaal instinctief in zich op te nemen. Onder het speelse geluid van het carillon bewonderde ik de rode kleur van het hemelgewelf die de avondzon met flair over Trade Port in zijn neergaande baan begeleidde.

Nee, ik kan u niet meer wijs maken dat de zon in een baan om de aarde draait. Net zoals de natuurkundige Sir Isaac Newton in 1687 in zijn Philosophiae naturalis principia mathematica beschrijft geloven wij tot op de dag van vandaag in die natuurwetten die hiermee in strijd gaan. Spinoza zei kort daarvoor: ‘De natuurlijke kennis van de rede heeft de waarheid tot doel, de geopenbaarde kennis van de Schrift slechts de gehoorzaamheid.’

Vele historici zien het einde van de zeventiende eeuw als het begin waarin in West-Europa vanuit de rede, of het gezond verstand een nieuwe wereldvisie geïntroduceerd werd; beter bekend als de tijd van ‘de Verlichting’.

Deze ideologische verandering ging gepaard met de nodige opstanden en terreur. Met het vertrouwen op de eigen kracht van de mens werd een samenleving gecreëerd waarin ieder de vrijheden bezat zichzelf te ontwikkelen en zo bijdroeg aan een innoverende en welvarende maatschappij. Ontwikkeling en vooruitgang waren de begrippen van de toekomst. Hierbij niet te vergeten dat de Verlichting tevens een periode was van tolerantie en gelijkwaardigheid tussen alle mensen.

Ik zal u de geschiedenislessen besparen en mij richten op de samenleving zoals hij nu is. Een samenleving die is gebouwd op het fundament van deze kostbare idealen.

Wij leven in een multiculturele samenleving waarin onze tolerantie jegens andere mensen telkens weer op de proef wordt gesteld. Ik geloof dat wij het gemak van het zaaien van haat met ons gezond verstand goed kunnen weerstaan.

Venlo staat letterlijk en figuurlijk in de steigers en ik geloof in de nieuwe generatie die ervoor moet zorgen dat Venlo in de toekomst niet louter een bijrol zal vervullen maar een vooraanstaande positie zal innemen. Het is daarom van groot belang dat deze ‘Young Professionals’ al vroeg worden gehoord om een kloof, die deze ‘generationswechsel’ met zich mee kan brengen, te vermijden. De toekomst van Venlo zie ik dan ook met optimisme tegemoet.

Met een kleine ruk aan het riempje kreeg ik ‘Monte’ zover om te stoppen met dagdromen en verder te lopen. Ik keek nog even om naar de brandende lantaarnpaal en vroeg me af, hoe verlicht is Venlo?

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Roberto Figueira