Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 mei 2020

De week van Europa: Europa is in Venlo altijd dichtbij

Deze week vieren we de Week van Europa. Fractieondersteuner Mathijs Stocks werkt als ondernemer in Duitsland. Hij maakt dagelijks de verworvenheden van Europa voor Venlo mee. Maar hij ziet ook kansen. Juist in deze onzekere tijd biedt Europese samenwerking kansen. 

“9 mei 1950, een belangrijke dag voor de Europese Unie. Robert Schuman, de toenmalige Franse Minister van Buitenlandse Zaken pleitte op deze dag voor een gezamenlijk beheer van de Franse en Duitse productie van kolen en staal. De economische vervlechting van beide landen moest zorgen voor ‘nooit meer oorlog’ op het Europese continent. Met de Schumanverklaring werd de eerste steen voor een later veel groter wordende samenwerking, de Europese Unie, gelegd. In de week van 9 mei wordt daarom in veel landen en steden de Week van Europa gevierd. Duizenden mensen nemen in deze week normaal gesproken deel aan rondleidingen, debatten, concerten en andere evenementen die duidelijk maken hoe belangrijk de EU voor ons is.”

Europa in Venlo

“Deze week staat D66 Venlo ook stil bij de verworvenheden van Europa. Wat is er zo belangrijk aan deze samenwerking? En wat levert het ons vandaag de dag al op? Dankzij de Europese Unie kunnen we bijvoorbeeld  eenvoudig de grens passeren tijdens vakanties of bij het doen van de dagelijkse boodschappen, betalen we met de euro en kunnen we in de meeste landen gebruikmaken van onze telefoonbundel.

Er zijn natuurlijk nog meer grote voordelen waar je niet meteen aan denkt. Nederland is een handelsland en we profiteren maximaal van het wegvallen van grenzen. Daardoor is onze welvaart door de jaren heen behoorlijk vergroot. De cijfers liegen er niet om: alleen al dankzij afspraken over vrijere handel binnen de EU is ons nationaal inkomen ten opzichte van 1970 met meer dan 7 procent gestegen.  Voor bedrijven is het daarnaast aantrekkelijker geworden om zich in Nederland te vestigen en al helemaal in grensregio’s, zoals in Venlo. Vanuit hier is het makkelijk om goederen en diensten op de hele Europese markt aan te bieden. Nu, met alle beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, merken we pas echt hoe logisch het voor ons is om de grens over te steken. Europa is in Venlo altijd dichtbij.

Naast positieve zaken is het ook makkelijker om gezamenlijke problematiek aan te pakken. Denk hierbij aan milieuvervuiling, klimaatverandering maar ook de energievoorziening of voedselvoorziening. Als Europa staan we samen sterk op het wereldtoneel.

Ook voor studenten is de Europese Unie van belang, zo kunnen ze door verschillende regelingen makkelijker in een ander Europees land studeren of stagelopen. Dankzij financiële steun van de Europese Unie kun je een deel van je beroepsopleiding, studie of stage in een ander Europees land volgen. Hiervoor zijn verschillende subsidieprogramma’s in het leven geroepen, waarvan al meer dan 3 miljoen jongeren gebruik hebben gemaakt.”

Juist in deze tijd: versterk Europa

“Graag willen wij, zeker nu in deze lastige tijd, nog een keer benadrukken dat Europa voor iedereen bewust of onbewust voordelen heeft. Vanuit de Europese Commissie wordt er op dit moment ook hard gewerkt om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Zo worden er maatregelen getroffen om de sociaal-economische gevolgen op Europees niveau op te vangen en worden er wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen opgesteld voor de lidstaten. Als D66-afdeling in een grensregio hopen we dat Europa dit moment gebruikt om elkaar vast te houden en elkaar te helpen.

Om de EU nog verder te kunnen ontwikkelen hebben wij iedereen nodig. In de week van Europa willen wij daarom de Europese gedachten nog een beetje versterken. Samen meedenken en nieuwe inzichten tot stand brengen. Juist in deze onzekere tijd.”