Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

D66: Watertappunten op groene en gezonde schoolpleinen

De overheid moet Nederlanders helpen om gezondere keuzes te maken. Dat is niet alleen de mening van D66, maar dat is ook de insteek van het Nationaal Preventiakkoord, dat het kabinet sloot met veel verschillende maatschappelijke partners. Een van de maatregelen uit het Preventieakkoord is het plaatsen van vele watertappunten op schoolpleinen.

De fractie van D66 Venlo is blij met die maatregel en hoopt dat de gemeente Venlo scholen en schoolbesturen gaat helpen om die watertappunten naar Venlose schoolpleinen te halen. Schoolpleinen worden immers in toenemende mate ook buiten schooltijd gebruikt door sportende en spelende kinderen. Daarnaast hoopt de fractie van D66 Venlo dat het plaatsen van watertappunten slechts het begin is van het vergroenen en gezonder maken van elk Venloos schoolplein. Zodat Venlose leerlingen opgroeien in een groene, gezonde en stimulerende omgeving.

Daarover heeft de fractie van D66 Venlo de volgende vragen aan het college.

  1. Is het college het met D66 eens dat watertappunten op schoolpleinen het aantrekkelijker maken om daar water te drinken en dan snel door te voetballen, in plaats van naar een supermarkt te gaan voor een blikje fris?
  2. Is het college bereid om scholen en schoolbesturen te helpen om zoveel mogelijk van de beschikbaar gestelde watertappunten naar Venlo te halen? Op welke manier kan het college scholen en schoolbesturen hierbij helpen?
  3. Een aantal scholen in de gemeente Venlo is al heel goed bezig met het vergroenen van het schoolplein. Andere scholen blijven achter. Is het college het met de fractie van D66 eens dat een groen schoolplein bijdraagt aan een gezonde en inspirerende omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te bewegen?
  4. Is het college bereid om een actieve faciliterende rol te spelen in het vergroenen van álle schoolpleinen, bijvoorbeeld door in reguliere onderwijsoverleggen aandacht te vragen voor het vergroenen van schoolpleinen of door koplopers in contact te brengen met scholen die nog achterblijven?
  5. In diverse provincies is sprake van een stimuleringsprogramma/-subsidie ten behoeve van groene en gezonde schoolpleinen. Dat heeft schoolpleinen in heel veel dorpen en steden flink weten te vergroenen. Ook in de provincie Limburg wordt dat gesprek gevoerd. Is het college bereid om, mocht er een subsidie beschikbaar worden gesteld, scholen en schoolbesturen hiervan op de hoogte te stellen? Ziet het college daarnaast ook een rol voor zichzelf, bijvoorbeeld als het gaat om mogelijk benodigde cofinanciering?

Met vriendelijke groet,

Frans Aerts (D66) en Remy Maessen (D66)