Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 maart 2020

D66: Kansen voor de Gezondste Regio

D66 is positief over de plannen om van de regio Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. ‘Het is goed dat gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen zijn gekomen tot een gezamenlijke ambitie’, zei fractielid Remy Maessen na de behandeling van de Regiovisie in de Venlose gemeenteraad. ‘De focus op gezondheid ondersteunen wij en biedt kansen. Maar dan moeten we wél echte keuzes durven maken. Wij stellen voor vol in te zetten op duurzaamheid, jongeren, arbeidsmigranten en samenwerking.’

Duurzaamheid

‘Een gezonde omgeving is per definitie een duurzame omgeving’, aldus Maessen. ‘Dat betekent dat we in onze logistiek en onze agrarische sector een verregaande verandering moeten doormaken.’ D66 stelt voor daarin harde keuzes te maken. ‘Een gezonde regio betekent een duurzame regio met minder megastallen en schonere lucht.’

Jongeren

D66 is blij dat Venlo stappen  maakt als het gaat om het binnenhalen, behouden en binden van jong talent. ‘We staan pas aan het begin van de kansen die de universiteitsstad Venlo voor de regio gaat bieden’, zegt Maessen. ‘Ook kunst, cultuur en creatieve broedplaatsen zijn belangrijk voor innovatie en ons vestigingsklimaat.’

Arbeidsmigranten

Maessen: ‘Arbeidsmigranten zijn en blijven keihard nodig voor onze regionale economie. Er is een verschuiving gaande van seizoensarbeid naar langdurige aanwezigheid.’ Daarom wil D66 dat de huisvesting op orde moet zijn, maar óók dat het sociale aspect aandacht moet krijgen. Maessen: ‘We moeten ervoor zorgen dat arbeidsmigranten vanaf dat 1 onderdeel zijn van onze samenleving. Daarom zijn integratie, taalles en onderwijs van het allergrootste belang. Wat D66 betreft pakken we dat regionaal op, omdat deze opgave bij uitstek bovengemeentelijk is.’

Samenwerking

Samenwerking in de triple-helix organisatie moet tenslotte verder worden versterkt en geïnventariseerd. D66 wil dat Limburg leert van Eindhoven, Wageningen-Arnhem-Nijmegen en Twente. Maessen: ‘Crossroads Limburg kan ook zo’n sterke Economic Board worden, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en ook onderzoek intensief samenwerken, met één mond spreken en lobby voeren naar Den Haag en Brussel.’

Vervolgtraject

Binnenkort besluit de gemeenteraad over de Regiovisie. D66 heeft daarbij de suggestie gedaan dat inwoners en gemeenteraden óók worden betrokken bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Maessen: ‘Zo zorgen we ervoor dat onze ambities ook echt worden verankerd in de samenwerking.’