Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 december 2016

Situatie van BMV de Vilgaard in Velden

Geachte College, Van diverse kanten bereiken ons berichten dat de situatie rondom de BMV de Vilgaard in Velden niet rooskleurig is. Wij hebben daarover de volgende vragen: Wat is er bij u bekend over de financiële situatie van de Stichting die het beheer voert,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 november 2016

Themabijeenkomst Participatie & Talent

De thema- avond wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in het eerste kwartaal van 2017! We hebben veel reacties van geïnteresseerden ontvangen waaronder ook vele verzoeken voor een later tijdstip Hieraan geven wij graag gehoor, zeker aangezien we nu al starten met een denktank met een aantal belangstellenden waarmee we…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 november 2016

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2017

C2C jaar, ofwel het Verhaal van Venlo volgens D66. C2C staat voor circulaire economie. Alles moet hergebruikt kunnen worden na afloop van de levensduur. Is dit ook van toepassing op deze coalitie en dit College van B&W? Want 2017 is het laatste volle jaar van deze coalitie en is het oogstjaar. Of…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 23 oktober 2016

Modulaire Parkeergarage

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 19 oktober 2016; Besluit het RV 65 – Bereikbaarheid en Parkeren in een gastvrije stad als volgt aan te vullen: Dictum: geeft het College van B&W opdracht om parallel aan de marktconsultatie nader onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht

Aandachtspunten begroting 2017 vanuit de D66-optiek

Onze dubbelopgave: economisch sterke centrum-stad met een warm, kloppend, sociaal hart. Prima uitgangspunt, maar hoe gaan we die 2 beter verbinden? Veel werkgelegenheid is er beschikbaar, maar nog altijd heel veel mensen in een uitkeringssituatie. Arbeidsmarkt-analyse komt volgende maand. Hebben we nog de juiste route? Werk moet lonen is een uitgangspunt. Dreigt er scheefgroei tussen inkomen uit arbeid en…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 oktober 2016

Dossier Q4

Vanavond gaan we in op het feitenrelaas zoals gepresenteerd in de RIB 146 van 9 september j.l. Graag wil ik namens D66 stilstaan bij 4 zaken om dan tot een proces advies te komen: Opdracht aan E&Y; Resultaat van de onderzoeken, zonder diep op de inhoud…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 september 2016

Hulp aan mensen met verward gedrag

Venlo, 12-9-2016. Onderwerp: Hulp aan mensen met verward gedrag. Geacht College, Dit weekend kwam er informatie beschikbaar vanuit de Politie en de GGZ ( landelijk ) dat er Het volgend jaar problemen te verwachten zijn met de opvang en vervoer van verwarde personen die geen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2016 vrijdag 22 april 2016 dinsdag 12 april 2016

Demontabele, tijdelijke parkeergarage.

Gezien de nijpende situatie rondom parkeren in het centrum Venlo met het wegvallen van de garage Arsenaal moet er gekeken worden naar een snelle maar kwalitatief goede oplossing. Die kan gevonden worden door het plaatsen van een demontabele, semi- permanente parkeergarage op een verharde ondergrond waarvoor geen fundering nodig is. Een…

Bekijk nieuwsbericht