Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 mei 2011

Presentatie D66 over “Verkeersbeleid Venlo” goed bezocht!

D66 Venlo heeft op donderdagavond 26 mei 2011 haar nota gepresenteerd over het verkeersbeleid in het Venlose Centrum. Naast de toelichting op de Nota, was het doel om tijdens een open discussie te komen tot een completer beeld van de problematieken en mogelijke alternatieve oplossingen. De avond werd goed bezocht door bewoners en ondernemers uit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 mei 2011

Themabijeenkomst Verkeerbeleid Venlo

Een goede en snelle bereikbaarheid van de Venlose binnenstad is van levensbelang voor de ondernemers in dit gebied. Zo zijn voor een gezonde exploitatie van de Maasboulevard jaarlijks al 1.300.000 bezoekers nodig. Bezoekers die graag zo dicht mogelijk bij het winkelhart parkeren. De D66 fractie voorziet grote problemen in de nabije toekomst als er niet…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2011

Verontrust of onrustig?

Een aantal inwoners van Venlo hebben zich per brief bij de raadsleden gemeld omdat ze, sprekende als Verontruste Venlonaren, een aantal bedenkingen hebben en vragen over grootschalige ontwikkelen als het Kazerneterrein en de Maasboulevard. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Een goede zaak dat burgers kritisch meekijken en meedenken over onze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 april 2011

De Wietpas of kiezen voor een echte aanpak: legaliseer de achterdeur.

Woensdagavond  30 maart in de raadzaal van het stadhuis van Venlo. Als extra agendapunt komt aan de orde een initiatiefvoorstel om tegen de invoering van het ingezetenencriteria ( de wietpas ) te zijn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Een boeiende en levendige discussie volgt waarin duidelijk wordt dat een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 januari 2011

Maasboulevard en Venlo-Centrum: tekortschietend stadsbeleid

Alle tevredenheid over de toekenning vanuit Den Haag van 120.000 euro ten behoeve van het zogeheten winkelstraatmanagement kan niet verhullen dat er zich in het centrum van Venlo bepaalde ontwikkelingen hebben voltrokken die ernstige zorg baren. En als wethouder Mark Verheijen trots verkondigt dat het zijn ambitie is “om in 2013 voor de titel Beste…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 november 2010

Een opmerkelijke raadsvergadering , woensdag 24 november

Een ogenschijnlijk niet al te drukke agenda  met niet echt bijzondere besluitpunten. Zo zag het er voor de vergadering uit. Bij de vaststelling van de agenda kwamen er 5 onderwerpen door moties vanuit de diverse raadsfracties als extra discussiepunten erbij. De raad is dus goed bezig om actuele politieke zaken zelf op te pakken.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 november 2010

Uitnodiging en agenda AAV D66 Venlo e.o. donderdag 18 november 2010‏

Beste D66er, Zoals aangekondigd vindt donderdag 18 november 2010 om 20.00 uur De tweede algemene afdelingsvergadering voor dit jaar van de afdeling Venlo e.o. plaats in: Grand Café de Maagdenberg Maagdenbergplein 11 5915 CW Venlo 077-351 3294 De agenda •       Opening / mededelingen                                               …

Bekijk nieuwsbericht

Algemene Beschouwingen Begroting 2011

Voorzitter, <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Het College heeft de programmabegroting 2011 ten behoeve van de raad voorbereid, geïnspireerd door de eerder vastgestelde Kadernota 2011 en de uitgangspunten van het coalitieakkoord. De begroting is op papier sluitend maar heeft een flink aantal risico's die zijn benoemd in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 oktober 2010

artikel 37 vragen inzake verbranding plastic afval

Art. 37 vragen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Venlo, 26 oktober 2010. Betr: artikel 37 vragen inzake verbranding plastic afval. Aan: de voorzitter van de raad van de gemeente Venlo          Het College van Burgemeester en Wethouders van Venlo. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 september 2010

Vrijwilligers ECHT waarderen

Tijdens de besluitvormende raadvergadering van woensdag 29 september kwam onder andere aan de orde de nota Vrijwilligersbeleid. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Een nota die al enige tijd op het verlanglijstje van de raad stond. Deze nota geeft inzicht in de stappen die de gemeente gaat nemen om vrijwilligersbeleid…

Bekijk nieuwsbericht