Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 november 2011

MOTIE – Gratis parkeren centrum op Zondag tijdens Floriade

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op vrijdag 4 november 2011, Constaterende dat – de bereikbaarheid van het centrum van Venlo de afgelopen periode slecht is geweest; – dit negatieve gevolgen heeft gehad voor veel ondernemers in Venlo; – er een positieve impuls nodig is om bezoekers weer naar het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 oktober 2011

Let’s meet at the Hub

Met deze tekst boven de ingang heeft de allereerste studentensociëteit, 13 oktober jl., haar deuren geopend voor ieder student die een studie volgt in Venlo. Onder het motto: ‘Door studenten voor studenten’ op een prachtige lokatie midden tussen de studenten, aan de Koninginnesingel 7 die door de studenten omgedoopt is tot…

Bekijk nieuwsbericht

MOTIE – Kazernekwartier Blerick

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2011; Overwegende dat:  –  de uitgangspunten van het model Lijnstad vooralsnog niet aangepast behoeven te worden; –  de gebiedsontwikkeling FHK een tijdspad kent van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 oktober 2011

Dreigend verkeers infarct BAB 61/A74

t.a.v. depute A. Janssen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Geachte heer Janssen, Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende probleem dat op redelijk korte termijn dreigt te ontstaan: U bent bekend met de aanleg van de A74 met aansluiting op de BAB…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 augustus 2011

Solardak MFC De Kazerne

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Venlo <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Art. 37 vragen betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden om het nieuw te bouwen MFC de Kazerne te voorzien van een Zonne-energie dak. Venlo, 26-8-2011. Geachte College, …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 augustus 2011

Vragen inzake controle op bromfietsrijbewijs

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders         Venlo. Venlo, 17-8-2011. Betr: art. 37 vragen inzake controle op bromfietsrijbewijs. Geachte College, Onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd wijst uit, dat een derde tot mogelijk de helft van jonge bromfiets- en snorfietsbestuurders…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 juli 2011

MOTIE – Onderzoek afstoten parkeergarages

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011. Raadsvoorstel 52 – Kadernota 2012. Overwegende dat, – de financiële situatie van de gemeente Venlo onder druk staat; – er gekeken moet worden naar alternatieven om inkomsten te vergroten en kosten te besparen; – er een flinke, verborgen kapitaal reserve…

Bekijk nieuwsbericht

MOTIE – VVV winkel Kadernota 2012

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011. Raadsvoorstel 52 – Kadernota 2012, Overwegende dat, – de toegevoegde waarde van een VVV winkel voor Venlo duidelijk is; – de rol van de VVV meer is dan alleen het verstrekken van informatie; – dat de VVV winkel de rol…

Bekijk nieuwsbericht

Beschouwingen – Kadernota 2012

Voorzitter, Met het aanbieden van de kadernota 2012 is een begin gemaakt met het maken van keuzes door politiek Venlo. Extra bezuinigingen zijn noodzakelijk, lasten verhoging wordt niet langer uitgesloten en onze inwoners hebben zich laten horen als insprekers op deze kadernota. Wat zijn onze keuzes? Wij kiezen voor…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 juni 2011

Wat doe je met kroonjuwelen?

Onze fractie is enkele weken geleden in de raad de discussie opgestart om te kijken of er andere manieren zijn om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Dat kun je op meerdere manieren doen. Je gaat bezuinigen, je gaat inkomsten verhogen of je zorgt voor extra vermogen/kapitaal. De huidige coalitie van VVD,CDA en…

Bekijk nieuwsbericht