Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 augustus 2011

Solardak MFC De Kazerne

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Venlo <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Art. 37 vragen betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden om het nieuw te bouwen MFC de Kazerne te voorzien van een Zonne-energie dak. Venlo, 26-8-2011. Geachte College, …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 augustus 2011

Vragen inzake controle op bromfietsrijbewijs

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders         Venlo. Venlo, 17-8-2011. Betr: art. 37 vragen inzake controle op bromfietsrijbewijs. Geachte College, Onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd wijst uit, dat een derde tot mogelijk de helft van jonge bromfiets- en snorfietsbestuurders…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 juli 2011

MOTIE – Onderzoek afstoten parkeergarages

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011. Raadsvoorstel 52 – Kadernota 2012. Overwegende dat, – de financiële situatie van de gemeente Venlo onder druk staat; – er gekeken moet worden naar alternatieven om inkomsten te vergroten en kosten te besparen; – er een flinke, verborgen kapitaal reserve…

Bekijk nieuwsbericht

MOTIE – VVV winkel Kadernota 2012

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011. Raadsvoorstel 52 – Kadernota 2012, Overwegende dat, – de toegevoegde waarde van een VVV winkel voor Venlo duidelijk is; – de rol van de VVV meer is dan alleen het verstrekken van informatie; – dat de VVV winkel de rol…

Bekijk nieuwsbericht

Beschouwingen – Kadernota 2012

Voorzitter, Met het aanbieden van de kadernota 2012 is een begin gemaakt met het maken van keuzes door politiek Venlo. Extra bezuinigingen zijn noodzakelijk, lasten verhoging wordt niet langer uitgesloten en onze inwoners hebben zich laten horen als insprekers op deze kadernota. Wat zijn onze keuzes? Wij kiezen voor…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 juni 2011

Wat doe je met kroonjuwelen?

Onze fractie is enkele weken geleden in de raad de discussie opgestart om te kijken of er andere manieren zijn om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Dat kun je op meerdere manieren doen. Je gaat bezuinigen, je gaat inkomsten verhogen of je zorgt voor extra vermogen/kapitaal. De huidige coalitie van VVD,CDA en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 mei 2011

Presentatie D66 over “Verkeersbeleid Venlo” goed bezocht!

D66 Venlo heeft op donderdagavond 26 mei 2011 haar nota gepresenteerd over het verkeersbeleid in het Venlose Centrum. Naast de toelichting op de Nota, was het doel om tijdens een open discussie te komen tot een completer beeld van de problematieken en mogelijke alternatieve oplossingen. De avond werd goed bezocht door bewoners en ondernemers uit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 mei 2011

Themabijeenkomst Verkeerbeleid Venlo

Een goede en snelle bereikbaarheid van de Venlose binnenstad is van levensbelang voor de ondernemers in dit gebied. Zo zijn voor een gezonde exploitatie van de Maasboulevard jaarlijks al 1.300.000 bezoekers nodig. Bezoekers die graag zo dicht mogelijk bij het winkelhart parkeren. De D66 fractie voorziet grote problemen in de nabije toekomst als er niet…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2011

Verontrust of onrustig?

Een aantal inwoners van Venlo hebben zich per brief bij de raadsleden gemeld omdat ze, sprekende als Verontruste Venlonaren, een aantal bedenkingen hebben en vragen over grootschalige ontwikkelen als het Kazerneterrein en de Maasboulevard. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Een goede zaak dat burgers kritisch meekijken en meedenken over onze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 april 2011

De Wietpas of kiezen voor een echte aanpak: legaliseer de achterdeur.

Woensdagavond  30 maart in de raadzaal van het stadhuis van Venlo. Als extra agendapunt komt aan de orde een initiatiefvoorstel om tegen de invoering van het ingezetenencriteria ( de wietpas ) te zijn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Een boeiende en levendige discussie volgt waarin duidelijk wordt dat een…

Bekijk nieuwsbericht