Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 mei 2019

Actie voor groene en gezonde schoolpleinen na oproep D66

De gemeente Venlo gaat extra werk maken van groene en gezonde schoolpleinen. Dat belooft het college van B&W na vragen van D66. ‘We hebben gevraagd of het college ervoor wil zorgen dat er meer groene schoolpleinen komen én meer watertappunten’, aldus fractievertegenwoordiger Remy Maessen, die samen met fractievoorzitter Frans Aerts het college tot actie opriep. ‘De antwoorden zijn hoopvol. Als het college de beloftes waarmaakt, worden schoolpleinen de komende periode groener en gezonder!’

Cofinanciering voor watertappunten

Maessen: ‘Schoolpleinen worden in toenemende mate ook buiten schooltijd gebruikt door sportende en spelende kinderen. Met watertappunten maken we het aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen, in plaats van naar een supermarkt te gaan voor een blikje fris.’ Het college reageerde daarop als volgt: ‘Wij hebben in reactie op uw brief besloten om een cofinanciering van 50% toe te zeggen in de lokaal in te brengen middelen. Voor elk watertappunt dat onder de landelijke regeling wordt toegezegd zal deze cofinanciering gelden.’

Vergroening van schoolpleinen

Daarnaast vroeg D66 of het college een actieve rol wil spelen bij het vergroenen van schoolpleinen. Daarop kregen Maessen en Aerts eveneens een toezegging van het college: ‘De gemeente gaat graag in gesprek met scholen die willen vergroenen.’ Daar bovenop vroeg D66 of scholen actief kunnen worden gewezen op subsidieregelingen die mogelijk vanuit de provincie Limburg kunnen worden aangewend voor vergroening van schoolpleinen. Daarop zegde het college toe dat scholen proactief op dit soort kansen en financiële mogelijkheden zullen worden gewezen.

‘Elk schoolplein groen!’

Maessen hoopt dat de oproep van D66 en de toezeggingen die het college daarop deed ervoor zorgen dat de komende jaren betegelde schoolpleinen worden omgevormd tot inspirerende, groene en gezonde plekken met het liefst een watertappunt daarbij: ‘Een groen schoolplein is niet alleen goed voor leerlingen, maar helpt ook tegen wateroverlast bij hevige buien en hittestress als het erg warm is. Bovendien kunnen we met veel groen en planten een bijdrage leveren aan onze biodiversiteit. Hopelijk maken we zo elk schoolplein groen!’