Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018

3 winnaars van Glassculptuur 2018!

VENLO – D66 Venlo lanceerde eind 2016 het idee voor een huldiging van het initiatief dat in dat voorgaande jaar de publieke opinie in Venlo het meest heeft beïnvloed. Vorig jaar maart koos de jury voor ‘Parkeren Platform Centrum Venlo’ als winnaar. Vanavond, 5 maart, presenteerde de jury aan een grote groep geïnteresseerden haar keuze voor de Glassculptuur 2018. Winnaars (ja, drie) werden achtereenvolgens Werkgroep Vierpaardjes, BIZ winkeliersvereniging Tegelen en Wateroverlast Binnenstad Venlo.

Inspiratie voor de Glassculptuurprijs kreeg D66 Venlo door de werkwijze van journalist en publicist Twan Mientjes. Hij volgde en beschreef jarenlang met een kritische pen de gang van zaken in Venlo. De politieke partij draagt de prijs op aan zijn gedachtegoed en wil hem op deze wijze actief in herinnering houden.

Uitslag

Een onafhankelijke jury boog zich de afgelopen twee maanden over alle inzendingen en koos daaruit drie genomineerden. Vertegenwoordigers van Werkgroep Vierpaardjes ontvingen uit handen van juryvoorzitter Marie-Christine Hulsbeck de door kunstenares Anneke van den Hombergh ontworpen Glassculptuurprijs 2018 “De golde Flujas”.

Marie-Christine eindigde door enorme dank uit te spreken richting de deelnemers omdat hun acties de burgers én politiek van Venlo zeer inspireren.

Juryrapport over winnaar Glassculptuur

De conclusie in het juryrapport is glashelder: “Na vele acties en brandbrieven, na het bezoek van vele raadsleden, wethouders, burgemeesters, leden van GS, staatssecretarissen en Kamerleden aan de actiegroep heeft de raad van Venlo in juni 2017 definitief ingestemd met de financiering van de tunnel Vierpaardjes. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd, de leefbaarheid verhoogd, en stadsdelen beter met elkaar verbonden. De stad dankt dit mede aan de vasthoudendheid van omwonenden al dan niet deel uitmakend van de werkgroep Treinoverlast Vierpaardjes.

“De Näolerd” en “D’n Draufgenger”

Werner Schins, fractielid D66 Venlo, hierover: “Op deze wijze willen wij toch onze erkenning uitspreken voor de andere 2 projecten, initiatieven waarbij er sprake was van een uitzonderlijk proces van lange adem, uithoudingsvermogen en een constructief kritische houding ten op zicht van het lokale bestuur.”

Deze prijs voor Glassculptuurprijs 2018 De Näolerd kende de jury toe aan BIZ winkeliersvereniging Tegelen omdat: “De goed georganiseerde Tegelse ondernemers hebben na vier jaar praten en op basis van argumenten bereikt dat er momenteel een gemeentelijke pilot wordt uitgevoerd die moet aantonen dat parkeren op het Wilhelminaplein zorgt voor meer klanten in het winkelcentrum van Tegelen.

Deze prijs voor Glassculptuurprijs 2018 De golden Flups kende de jury toe aan Wateroverlast Binnenstad Venlo omdat: “Na jarenlang aandringen vraagt (Jan) Bloemendal Venlo nog een keer te onderzoeken of grote bouwkundige projecten ondergrondse waterstromen in de stad hebben verstoord met als gevolg 400-500 natte kelders. Eindelijk wordt hij gehoord en stemt het college in met een grootschalig onderzoek naar oorzaak en verantwoordelijkheid van de gemeente in deze. Dit staat los van de uitkomst van het onderzoek, het gaat om het onderzoek zelf.

Jury

De jury bestond uit Marie Christine Hulsbeck, Hai Berden, Sef Derkx en (namens D66) Werner Schins. Zij bogen zich over alle inzendingen, selecteerden de genomineerden en de uiteindelijke winnaars.

Prijsuitreiking en locatie

De keuze voor de locatie PTAH in Tegelen was geen toeval. Anneke van den Hombergh exposeert hier regelmatig. De feestelijke prijsuitreiking werd gepresenteerd door D66 jongste lid en eigen lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen, Thomas Huiberts.

Facebook live-uitzending

De hele ceremonie werd uitgezonden via Facebook Live en is terug te zien op de facebookpagina van D66 Venlo.

Ook 2de editie wordt opgevolgd

Naar aanleiding van de ervaringen bij deze tweede editie van de Glassculptuur heeft D66 Venlo besloten om hem ook in 2019 weer uit te reiken. In 2018 probeert de partij de prijsuitreiking wél op de66ste dag van het jaar te laten plaatsvinden, op donderdag 7 maart 2019. Uiteraard zijn ze bij de politieke partij erg benieuwd wat er in 2018 op dit gebied te gebeuren staat. Wordt vervolgd!

Achtergrondinformatie over de genomineerden

De jury nomineerde de volgende drie initiatieven:

  • BIZ winkeliersvereniging Tegelen
    Na jarenlange acties van winkeliers en inwoners van Centrum Tegelen besluit de gemeente Venlo juli 2017 eindelijk parkeren op het Wilhelminaplein in Tegelen toe te staan.
  • Werkgroep Vierpaardjes
    Na jarenlang actievoeren door omwonenden besluit de gemeenteraad in juni 2017 voor de ondertunneling van de vierpaardjes en de financiering via subsidies uit Den Haag en Maastricht.
  • Wateroverlast binnenstad Venlo
    Na jarenlange overlast van grondwater (vanaf 2006) hebben de heer Han Bloemendal en een aantal fracties bereikt dat in panden een onderzoek heeft plaatsgevonden.